Uw winkelmandje is leeg
Toon website in het    
registeer nu | Login

Zoek foto's op trefwoord(en):
 
    Prev. Image    
Send to Friend
Request a Quote
Get Link
  Next Image

europa;nederland;wateroverlast;waterbeheer. europa;nederland;landbouw;agrarisch;akkerbouw;tuinbouw;agrariër;boer;wetterskip;waterschap;waterbeheer;zeespiegel;co2;stijgen;zeeniveau;zeewater;spuien;onderhoud;gemaal;pomp;pompen;meter;meetschaal;peil;nap;nieuw amsterdams peil. laag water;lage midden;lege midden


Melkveehouder Bouwe de Jong uit Eastermar kijkt hoe het wassende water rondom zijn boerderij steeds dichterbij komt. Even verderop zijn langs de polderdijk zandzakken gelegd en wordt het niveau met behulp van een kraan opgehoogd. Het boezemwater is al in de Bouwe's Polder gestroomd. 's Zomers heeft hij er hokkelingen lopen. Het water stroomt op drie plekken over de dijk, vertelt De Jong, die in 1998 voor het laatst zo'n enorme plas water op zijn landerijen zag. Het water is afkomstig uit de Burgumermar (Bergumermeer), en is door de harde storm zo hoog opgestuwd dat de dijken op de laagste punten overstromen. De Jong pacht de 11,5 hectare grond van de gelijknamige stichting Bouwe's Polder, vernoemd naar een van de vroegere eigenaren. Behalve voor zijn hokkelingen haalt hij er ook gras vandaan. Bovendien doet De Jong, die het melkveebedrijf in maatschap met zijn vrouw Dieneke de Jong-Zwart heeft, aan natuurbeheer.
 
 
 
 

Please Login to see your lightbox contents