Uw winkelmandje is leeg
Toon website in het    
registeer nu | Login

Zoek foto's op trefwoord(en):
 
    Prev. Image    
Send to Friend
Request a Quote
Get Link
  Next Image

europa;nederland;friesland;boarnsterhim;milieu;politieagent


Controle op het illegaal lozen van toiletwater op het oppervlaktewater. Buitengewoon opsporingsambtenaar Reins Buwalda (r) van Wetterskip Fryslân en poiltieman Johan Lolkema praten met Duitse watersporters op het Pikmeer bij Grou. Ze huren een boot bij een bedrijf in Friesland. Een vuilwatertank is nog niet ingebouwd. Het waterschap zal de verhuurder op zijn verantwoordelijkheid aanspreken. De verschillende diensten kunnen alleen verbaliserend optreden als een lozing daadwerkelijk wordt geconstateerd. De boete bedraagt 125 euro.
 
 
 
 

Please Login to see your lightbox contents