Uw winkelmandje is leeg
Toon website in het    
registeer nu | Login

Zoek foto's op trefwoord(en):
 
    Prev. Image    
Send to Friend
Request a Quote
Get Link
  Next Image

europa;nederland;friesland;boarnsterhim;milieu;politieagent


Controle op het illegaal lozen van toiletwater op het oppervlaktewater. Buitengewoon opsporingsambtenaar Riens Buwalda (r) van Wetterskip Fryslân en poiltieman Johan Lolkema praten met Duitse watersporters op het Pikmeer bij Grou. Het waterschap kan alleen verbaliserend optreden als een lozing daadwerkelijk wordt geconstateerd. De boete bedraagt 125 euro.
 
 
 
 

Please Login to see your lightbox contents